We are young kennel, which was created in 2010. I will never own so many dogs that I did not have enough time and love to spend with each of them individualy. I love my dogs and that´s a reason why I share my life with them. Dogs are for me not only company but also full member of our household. Same claim We require on new owners of our puppies.

Our kennel is made up of top dogs and we do not agree with a breed that recognizes the colorful German shepherds in the proofs of origin, which is common and frequent in breeding in the Czech Republic, even if banned by FCI. Breeders deliberately do not tell the truth about their ancestors in the pedigree.

The first came to us female ALEXIA of Trebons Berger Blanc alias Sendy. Now Sendy is in dog heaven, but our kennel carrying her name and she always was and she always will be my fated dog.

The second one came to us male FLASH from same kennel as Sendy. Flash started his successful career and now he is proud father with puppies in USA and Europe.

In 2014 our kennel was enriched by JAZZ Rock´m Roll of Trebons Berger Blanc, at this time she is the most successful berger blanc suisse in Czech rep. and Slovakia. In autumn 2017 our first puppies were born.

In the summer of 2017 our dog family strengthened a new puppy from Denmark. I am very pleased with this beautiful boy. More info in the dogs gallery – DUBSTEP of Trebons Berger Blanc.

In October 2017, the first litter of puppies was born in our kennel, and a little girl named ACE White Alexia stays at our kennel.

Martina Travnickova


Jsme mladá chovatelská stanice, která byla založena v roce 2010. Nikdy nebudu vlastnit takové množství psů, abych na každého neměla dostatek času a lásky se jim jednotlivě věnovat. Své psy miluji a to je důvod, proč s nimi sdílím svůj život. Psi jsou pro mně nejen společníky, ale plnohodnotnými členy domácnosti. Stejný požadavek nárokujeme na budoucí majitele našich štěňátek.

Naše chovatelská stanice se skládá ze špičkových psů a v žádném případě se neztotožňujeme s chovem, který uznává v průkazech původu barevné německé ovčáky, což je v chovu v ČR běžné a časté, i když zakázané FCI. Chovatelé záměrně neuvádí pravdu o svých předcích v rodokmenech.

Jako první k nám přišla fena ALEXIA of Trebons Berger Blanc alias Sendy. Dnes je již Sendy v psím nebi, ale chovatelská stanice nese její jméno a vždy byla a bude můj osudový pes.

Jako druhý k nám přišel pes FLASH ze stejné chovatelské stanice. Flash nastartoval svou úspěšnou výstavní kariéru a dnes se již může pyšnit i svými potomky v USA a Evropě.

V roce 2014 naši chovatelskou stanici obohatila nová krev fena JAZZ Rock´m Roll of Trebons Berger Blanc, v současné době nejúspěšnější bílý švýcarský ovčák v České i Slovenské Republice. Na podzim roku 2017 se nám narodila první štěňátka.

V létě 2017 naši psí rodinu posílilo nové štěňátko z Dánska. Jsem velmi potěšena za tohoto krásného kluka. Více info v galerii psů – DUBSTEP of Trebons Berger Blanc.

V říjnu 2017 se v naší chovatelské stanici narodil první vrh štěňátek a holčička jménem ACE White Alexia zůstává v naší chovatelské stanici.

Martina Trávníčková